Kweltusomskleinediertjes

Hak, tak & bloem

Arboraat, adequaat bloemen kunnen benoemen raken mijn koude noch droge kleren meestal niet. Omdat meestal niet een verwachting impliceert ga ik ten onder aan een vooropgesteld doel door van een bepaalde bloem (g)een uitzondering te maken. Even goed kon ik deze paragraaf weglaten alsook de volgende en deze die daarop volgt…

In de hoop clichématig gebral te vermijden daar ik vastklamp aan mijn hoogsteigen gestolen en geplagieerde stijl en verander ik Spinvisgewijs het onderwerp met één zin volgend op een andere. Wat gebruikelijk is als men niet weet waarover men praat omdat niemand weet dat de waarheid bestaat of de klanken beter klinken dan woorden rijmen met/zonder context.

Veinzen mensen interesses of komt dat door chemische processen in hun hersenen die ik steel uit het repertoire van Nederlands muzikaal hiphop erfgoed.  Of is men gewoon lekker arrogant van mening beter te zijn en dat met een titel als talent te bestempelen. Geven deze woorden kracht? Ik dacht dat het met mij wel goed ging nu heb ik alweer last van moodswings

Opgeblazen en Opgezwollen versierd met doorligwonden kom ik uit bij dromen vol klaprozen & lotusbloemen vol narcotische doornen gelinkt aan een nachtelijke escapade; die met schijn bezwangerde repliekbalk;met enige autoriteit maar vooral integere uniciteit uiteenzet als je der aan likt.

In the name of the Rose, en geen pater-vergif-verhaal van Umbertaanse afkomst maar een Ierse inkijk in een deerne haar natte, zwoele gedachten vol deuken geslagen en impressies die bovendien verloren gegaan zijn en opgedroogd nutteloos beton zijn geworden en zo niet hoefde te zijn omdat enge eigen echo gat te behuizen maar op het einde van de rit zomaar twijfelachtig achterliet of water vergat te geven of dat deed van badkuip tot planten pot met een alles doorsijpelend keuken vergiet. Vergeetmenietje….

Beginnen met bloemen en toch nog flora verderop vernoemen is in mijn geval een toevalstreffer, net hetzelfde als aan een doofstomme blindeman zonder tast een télé-geleide hond cadeau te doen om zijn zintuigen heruit te vinden. Je koopt er geen zak mee of een kat in een zak want in biotoop der wereldvreemde gebeurt ontlasting heel spontaan en lekker alles samen compact op een hoop.

Daarom ziehier mijn exceptie, de ode aan de Pamperbloem. Bij gebrek aan eeuwige roem…


		
Advertenties
Kweltusomskleinediertjes

Weldoener

Zie hem daar zitten met zijn intussen lauwe pint. Al een uur lebbert hij aan het weinige schuim van zijn stout alsof het was zijn droefenis te moeten melden dat na deze lauwe brij ook zijn sociaal contact er de brui aan geeft. 

Gul als ik ben pretendeerde ik dronkenmansgewijs zijn laatste klakje bezinksel omver te stoten en met grote gesticulatie hem een nieuwe aan te bieden.

Maar hij weigerde, ik had het beste aan zijn dag verneukt, zijn routine dusdanig verstoord en zijn sobriety in het gedrang gebracht.

Tuurlijk was ik opslag nuchter en nuchterder dan ik al was na 3 koffies en begreep ik zijn lichaamstaal verhoudend tot zijn levensverhaal . Net als gestokte rokers stoppen en toch die ene sigaret bij zich houden als een kwelling tot ze dor wordt en bij het overgeven eraan, aversief werkt, zo werkt de lauwheid en bezinksel voor hem meende ik te verstaan.

Soit voor het eerst vertel ik hier een toogwaarheid, een waarheid pur sang. Iedereen heeft zijn routines, survival kits & stokken achter de deur.

Voor een keer dat ik compassie vertoonde was die volkomen misplaatst en verliet schaamrood de taverne. Waarschijnlijk was mijn fake gedrag veel eerder aanstootgeeflijk dan het verlies en de schaamte hem hadden opgeleverd.

Reality check en contrast maken zich meester van mij en werd ik terug gekatapulteerd naar de zomer van 2000 toen Russisch brouwsel me 4 jaar in de greep had gehad en mijn alreeds besmeurd blad onuitwisbaar had verklad en niet enkel letterlijk en figuurlijk.

Kweltusomskleinediertjes

Euuuuh

Toen ik 16 jaar was nou dan wist ik van geen sikkepit,  nou ben ik 35 en ik wil geen shit meer. Iedereen dacht aan dit tempo lig ik snel neer maar zeg me nou waarom zouk da niet want is er dan meer om voor te gaan liggen?  

Van de straat naar een meisje dat je op het eind schaadt (of zij jou) naar onvoorwaardelijke liefde dat escaleert in doofstom zitten met een aroma van haat. Om dan de cirkel nog es over te doen louter voor de niet gedrukte watermerkske poen tot je beseft dat je naam begint met B van blaam en eindigt op Schaam.

Zo heb ik naam en faam genoeg tot je de malevolent gewichten in je schoen draagt.  

Vrienden komen, vijanden schreeuwen tot ook die vrienden je voederen aan de leeuwen. De motor sputtert niet van de auto want ik sta op autopiloot tot ik nog eens tegen een nieuwbouw-3 kindjes-voorgevel stoot. Wat een stoot toch van een wijf en goesting wel maar het kwam niet stijf of te hard. Of het is weer dit of dat. Ik zeg het schat geef mij dat blad papier om voor mijn muil te plakken want van ongelegenheden krijg jij weeral de beten brokken en de snakken eens ik de microbe heb te pakken…. Brokstukken zijn nog niet present dus de lijm is niet subito nodig.

Deze morgen met een tweede kop vol bloed en zorgen nam ook hij mij op de proef door te grommen en te grazen tot de emmer overvol liep en omgutste en ik zijn korrels met een grijns opat en de overschot voor zijn snoet weggoot en ternauwernood uit zelfbescherming hem zijn laatste loodje aanbood….. Zo zijn wil geschiedde…

Korte lontjes hebben trage tijdsduur. Stille waters liggen in een shallow kratertje terwijl natuurlijk schoonvader dat hoopje water weten te ontginnen omdat je in droogte niks veel meer voorstelt en niks anders kon beginnen.

Wederom is een doodsvonnis in de maak want een rechtszaak moet een reden hebben om in Assisen uit te blinken en niet voor een blauwkepiezitting de waarheid niet kunnen verpinken voor een paar roste centen.  Raap maar op kut agenten of zakje nodig?  

Ik hou van slinks, linke zaken in de marge en niet van oprechte,  terechte acts omdat die twee onverzoenlijk worden geacht.  Net alsof een duale entercounter geen quatrovisioneel gegeven kan zijn of worden Ik weet wel beter.  

Kweltusomskleinediertjes

Slaakt u vaak kleine kreetjes?

De titel zou gerust een vervolg kunnen zijn op mijn eerste deel van wat een blog moest worden maar ja zonder bloginspiratie, thematiek of enige inhoud en geen vervolg of toch geen tweede seizoen op “de nieuwste van die eeeeuh onbegrijpelijke, onwaardige en bovenal tijdverlies van mijn neergekotste bladvulling. 

Maar de titel dekt de inhoud niet, nietwaar?! 

Tiens niet, nietwaar; Wat is dat dan voor stijlfout à la dubbele negatie of pleonasme…. Zoek het zelf uit. Desalniettemin wil ik toch dieper ingaan op de titel van dit stuk. Kleine diertjes heb ik nooit gekweld of kreetjes als van gemartelden ( ik had het wel in crunchy kleuren en geuren vermeld tot ze waren uiteen gepeld.)  Het slaken van kreetjes kan op zoveel manieren tot stand of uiting komen uit welk klankorgaan ook. Want een mens is een doedelzak waarvan enkel de juiste trekhouding en longinhoud de juiste klank teweegbrengt.(misschien heeft de kilt en het klokkenspel er iets divine mee te maken)   

Zo heb ik nog nooit bij een steekwonde of een anesthesie weigerende patiënt die bij een ruggenmerg ingreep een kreet van adoratie en genot deed weerklinken in het operatie kwartier op Intensieve. 

(In orde, een minderheid die er zich ten volle aan overgeeft of leven als dood aanziet,  buiten beschouwing latende) zal ik mij louter richten op de min of meer (ab)normale fauna. (wat vroeger nooit mijn ™ was)

Een trademark een zekere herkenbare stijl die men als persoon steeds zijn eigenwijze alsook zijn figuurlijke signatuur dragen die louter een vorm van herkenning, van uniciteit willen produceren.

Niet dat ik een patent op iets heb of een  ™  kan nemen daar het unieke, originele niet aansluit bij mijn kunnen & eigenheid. Och ja het kind moet een naam hebben en mijn inspiratie haalde ik bij een vraag uit een van de ontelbare psychologische testen met een gerust stellend resultaat : “Je bent té extravert maar geen gevaar voor anderen enkel schrikwekkend destructief naar mezelf toe. Apathie is blijkbaar mijn trademark, zo kan ik uren luisteren zonder te verpinken, niets opnemen en toch geïnteresseerd Nostradamische vragen stellen.            (daarmee bedoel  ik dat je op alles een vaag en verwarrende vraag stelt en zo de indruk weet te wekken dat het me boeit en uitermate interesse toon) Manipulatie is volgens de persoonlijkheidtest een van mijn sterkste kanten.Mijn kwaliteit voorzien van een label een tattoo voor het leven…

Een improviserende acteur die de wereld ziet als zijn Broadway stage, podium voorzien van een grote mand als men door mijn valse persoonlijkheid ziet en bemerkt dat ik een method actor ben.

Dus moest ik proefkonijn zijn om mijn deviant gedrag een naam te kunnen geven. Want zonder naam, geen mens, een landloper, refugee die zichzelf tot Fre gedoopt heeft.

Toen was er nog vrijheid,  eigen gekozen en gewilde isolatie, een slag om je oren,  niet moeten oppassen wat we online bloot zetten of irrelevante berichtgeving of subjectieve opinies toch posten, als we high of tipsy zijn.

Bleker en bleker wordt de binnenmens waaruit zijn habitat bestaat uit een viertal muren,  het  bouwvallig huis dat te duur wordt verhuurd, maar de wifi en 4G ontvangst is hier extreem goed.

ik ga stoppen omdat mijn geloof in wat ik neerpen te veel vragen intern oproept en me onrustig maakt. De twijfel in mezelf neemt weer in proportie toe, ik kan niet zien wat in de verte is en weet zelf niet wat in de verte is.  Ik zit niet gevanven tussen vier muren maar tussen een gedachten flow die geen einde kent en waar alles begonnen is en het blijft een zwart gat met een vraagteken vanbinnen.

Ik vermijd de zon minder (albino zijnde) dan mensen en dan noemt men mij extravert?!

Kweltusomskleinediertjes

Avant-garcon

Je gaat er je hele leven middelen voor nemen tot het eind van jouw maar vooral onze dagen kwestie onze vrijheid te garanderen. Zonder ben je een doorgedraaid en ongeleid projectiel !!! Zit je heel dagen vol van de cafeïne,   bulkend van testosteron en adrenaline en wie weet wat nog…

Begin je weer die akelige machinate tics te vertonen en nergens een shutdown functie of beknopte handleiding voorhanden en steef je af op vrijwillige toegebrachte zelfkastijding.  Je enige emotie is leedvermaak, je trouwens laatste eigenschap die je nog enigszins tot mens maakt. Jouw traanloze laatste voertuig zal je heel hebben en je hele sociale vangnet soelaas brengen wetende dat de terreur zes voet onder de grond in een kist ligt opgeborgen of in een urn met slot in beton verzegeld zit . Omdat de personae die jij zo ver gekregen hebt nu voor een ruwe  honderd vijftig jaar in jouw grond, je valabele finale slaapplaats je intrede na grafrede maakt omdat je toch beweert onsterfelijk te zijn en we dat ergens ook hoe morbide ook geloven. Zo willen we geen andere generaties opzadelen met jouw spelletjes en kwellingen omdat de zachte grond en jouw onderontwikkelde tederheid zullen vloeken en er nachtelijk van generatie op generatie kinderen zoals jou, je urban mythes, legendes, boosaardig onwaar gezever voor nocturne onvaste nachtelijke escapades voor bedplassers en beroep op kwakzalvers zullen doen.

Damage Done, eat the hooks that thickens the blood simply  out of medication -reality loss- use…

My nonverbal dictation becomes your struggle for meaning & God forsaken salvation.  (Probeer maar pilates… Remember pontius nog?) Dada kindjes, Doe maar de bodyscan (scar) of ga eens langs voor een hypnose wie weet kom ik los in je droomtentakels met alle boorobstakels….

The cure!  My habits? And acting upon cruelty from the Self, ripped and crawled, duplicated & interpretated phrenologist nonsense full of abreviations and delusional superficial quacky intentions cause all of a misunderstand boy who never standed a chance to hit puberty and a glance at seeing future in poverty and obscurity.

Wetende uit orakels en visioenen had de mens nooit in staat  mogen zijn te praten en vandaar haat cultuur en censuur de vis is die benen heeft gekregen en niks anders heeft gedaan dan gezwegen.

Give me a fire to start, pass me the figuratively mic and the privileges of swarming in under developed  skulls in our mini biopic thinking all this is IT…

MURDEROUS MOSH PITTING FOR FAME & BLING…

 

Kweltusomskleinediertjes

Mellist

Toen ik vijftien was leek ik zo misdienaar onschuldig. Van haast en spoed tot ongeduldig was nog helemaal geen sprake. Mijn omgeving was een tijdmachine die alles vertraagd afspeelde. Geen seconden maar minuten, geen testen maar tentamens; te veel luxe te veel weelde tot de motor pruttelde en alles eerst leek te vervriezen maar het was interpretatie op een school van fraternatie uitgerot door Waals Quiotten en Franstalige arrogantie ook al spreekt men van aristocratie. Het was een nieuw begin dat aanvoelde als het einde en bij dit gezegd zijnde was het de tijd die wegebde alvorens het besef ontstond dat de tijd zich uiteindelijk wel corrigeert en ook zo zijn invloed heeft op wat men uiteindelijk daar heeft geleerd maar vooral waar men op de honger bleef zitten, waar het beleid te kort kwam, aan heeft ontbeerd. Dat er niet mag geknoeid worden met het conceptuele tijdsgegeven en dat karakter kweken ondergeschikt is en geen opdracht is binnen het verplichte onderwijssysteem. Vervallen adel ondertekende minachtend de leerplannen en het waren zij die knoeiden aan de machine van de duurtijdspanne.
Vlaming zijnde heb ik echt totaal geen rancune tgo onze Waalse broeders enkel tgo die snobistisch Waalse erfgenamen, die minderheid die half België van hun eigen soort kon doen kokhalzen en rechts extremiseerden enkel om die minderheid een boterham uit eigen zak te smeren want je kan ze toch geen lesje leren bleek na duizenden keer proberen hen wat Nederlands aan te leren.
Uitstelgedrag en stakingsmentaliteit aanleren stond verankerd in het leerplan waar de Qiot gewoon aan deelnam en de vaderen ervan die het schoolniveau opkrikten met donaties en traktaties en de verrotte vuilbak overspoten werd met een flinterdunne goudplak.
A l’aise alles op ons gemak wij zijn ‘Mellisten’, trotse toeristen, zwervers met geld, hautain marginalen, papa betalen en voort vuil werk de Vlamingen gaan halen. Een dwergstaatje met 2 talen, zelfde verhalen, simultane origine en toch een apart regime omdat de Waal zich beter voelde en meer dacht te verdienen. 18 jaar en ik sta buiten aan de schoolpoort te denken aan wat nu te doen daar Tamzakkerij als grootste onderscheiding op ons laatste rapportkaart gans van boven stond te blinken en de naam van het college zijn fabelachtigheid bleef houden want ze moesten en ze zouden op oud-Mellistische banketten jaar na jaar nog komen kijken als een bende franstalige geiten met een pijpje en een hoedje het lijflied van de Paters Jozefieten int Frans kleedje te gieten en doen alsof ze ervan genieten. Wat een bende domme kwieten die de laatste morele grassprieten uit zijn muil heeft laten nemen en dubieus gestorte gelden weer zorgden voor groene velden. Aan alles komt een einde maar de Waalse luiheid kent noch grenzen noch tijd en heeft het Olympisch verheven tot een discipline daar het hier net dat was dat het nooit ten nimmer discipline heeft gehad of in het leerplan heeft gezet. Daar sta je dan te denken dat de Wereld opgeruimd door de luiste en de domste der Franstalige ‘elite’ en tis dan pas dat je door hebt dat twee talen blijkbaar niet in België een compromis kan behalen. Brussel is van ons en blijft van ons terwijl wij nooit hebben geopperd dat wij ook maar aanspraak wilde maken op diene vuilen boel vol multiraciaal gewoel.
Toch was een splitsing aangewezen omdat ze daar evenmin elkaar begrijpen en dat komt door begrip of tekort aan maar louter het elkaar semantisch niet verstaan. Toen de tijd zijn achterstand wegwerkte was het duidelijk wie destijds niet werkten, twaren de walen die nu hier in Vlaanderen hun gramschap moeten komen halen omdat hun zwarte goud hun ondergang meebracht waar zij meenden zou instaan voor welvaart behoud. Lachen, gieren zoveel variatie in ons dialecten tot wij Vlamingen beslechten dat Wallonië eigenlijk kanker is en er geen chemo fonds voorhanden is.
Alles zal gebeuren weer met eigen handen met het haar op onze tanden.

Kweltusomskleinediertjes

Me and The Real Girl

Beautiful amazon with the little cute nose and your exceptional thinking; making me wonder and aware of the power of affection two people can give each other.

Something tells me that she is going to be one of the passengers in my life but not a dark one, but not a permanent either?!

Am I an egocentric bag when I see you sometimes as a redemptive gift that lend me a hand to reduce my depressive being and thoughts and even pulling me out the drowning quicksand pool in my mind to show me that just genuinely your inner beauty as a word gives it it’s meaning and got linked to you in person … I Iay down on top so entangled in a pile of wrecked relationship remains. But hiding from my past-ballast I do not tie yours and mine serotonin zone into kerosene.

” Would she be so open minded and accepting towards me as asserting itself. But only on what I insinuate, I know her far cry and maybe once again we think/remind each other in a hazy dream flash uncertain whether this is a spun bound web dream or a realityremain stored cuz of a certain connection we had.

”Sometimes I doubt whether I really talk to you and this is not just me awake, death staring at a still life. ”

Am I future material in general? Rhetorical rebels NO. But apparently I’m not as apathetic as I feel in periods of blues of even in phases where there’s NO origin for it or the arise of it. Sometimes it’s hard for me to make the difference between wanting or avoiding…

And yes you are beautiful but superficiality is certainly not one of my sins. I like to see exceptional people, smart, funny and big when it comes to personality .

DON’T READ THIS AS A LOVE DECLARATION I think I never ever felt love nor my exes towards me, I don’t even cant describe what it is or feels like.

Therefore I abuse repeatedly sleep deprivation because silence is unbearable for me and a breeding ground for self inflicted dangerous fantasies.

” I have to get out of here and away from her or I ruin something that is pure and beautiful … ”

It’s a miracle the flowers stay alive underneath a chemical destructive noisy occupant above them.

How can I be happy with myself and how come I have to be ready to have laid persuade me to a dead end

Moreover, I’m just going through a weird phase I just have to let go of my mask, the lies rub off and contact a human vocal manner and not with my Cohen-vocal plagiarism.

I really don’t want you to talk to me out of empathy you know, I want you talk to me cuz you want it for yourself.

I’m a thirty-something entity confused in the middle of a war zone where I mercilessly receive a hail of bullets, and I thank the whole squad even before I collapse with a grin knowing that my train of thoughts also was hit and gone. The pills do not work, the drugs worked perfectly but I know the danger of my immeasurable proportional tolerance and got it no longer planned, addiction is a closed street for me…

Emotions show you whether you are a social invention adapted, evolved or low on EQ.

What am I back to digress as I just wanted to describe you or at least what I think of you or what I assume to know.

Impact? You definitely make me excited and happy, welcome, wanted and somewhere a bit more free of worries and what tomorrow will bring.

I do not know how long I have asked me that question in a positive tone.

Normally I never get quickly connected with new people but I ask you one thing IF YOURE FED UP WITH ME JUST SAY IT…

 I am a very exhausting social element, I want you to imprint that.

I’m not crazy or dangerous, have respect for women who exude respect.

Sorry I tell too much repulsive stories to you but I feel like you see through that already your mind seek to translate. You know me better and have a lot more people skills than this lame idiot. Let start with me just being your idiot-friend you can rely on and if you want me to go then i’ll go.

And when the sun goes down on the dreadful town; there’s you, me, the green genie and a lot of respect.

,